CTK Rijeka

Lokacija

Rijeka - Školjić

Investitor

CTK Rijeka

Godina

2016

Status

izvedeno

Izgrađena površina

160 m²