Društveno-kulturni dom za mlade Mrkopalj

Lokacija

Mrkopalj

Investitor

Općina Mrkopalj

Godina

2018

Status

projekt

Izgrađena površina

624 m²