Dječji vrtić Paveki

Lokacija

Kostrena

Investitor

Općina Kostrena

Godina

2022

Status

projekt

Izgrađena površina

798 m²