PGŽ – press room

Lokacija

Rijeka

Investitor

Primorsko-Goranska Županija

Godina

2017

Status

izvedeno

Izgrađena površina

35 m²