Stambene zgrade RES

Lokacija

Rijeka - Rešetari

Investitor

Privatni

Godina

2017

Status

izvedeno