Rekonstrukcija Trga Svetog Trojstva u Požegi

“Glavni gradski trg, zaštićena povijesno-urbanistička cjelina od vrlo istaknute vrijednosti za ukupnu baštinu Hrvatske, površinom najveći trg srednjovjekovnog porijekla u Hrvatskoj, pokretač gradskog života” izrazi su koji najbolje opisuju kompleksnost projektnog zadatka. Prilagođavajući svoju namjenu i izgled tijekom godina, a uvažavajući trenutne potrebe korisnika Trg Svetog Trojstva transformirao se u primarno prometnu površinu stavljajući pješaka u podređeni položaj.

 

Trg je mjesto izrazitih prometnih i pješačkih pravaca koji se neprestano presjecaju i koji su na neki način već postali i navika korisnika, koju je potrebno poštovati, ali usmjeriti u neki novi način korištenja odnosno kreiranja sustava za ljude, a ne za automobile. “Sustav” za ljude osigurava pješačke puteve u svim potrebnim pravcima kojih na trgu ima izrazito puno te se u tom smislu kružna forma u popločenju trga koja kao ishodište ima istaknuti element Trga, Kužni pil, pokazala kao optimalni izbor. Krug u parteru popločenja ujedno je i element koji “smiruje” tlocrtno slojevit i zahtjevan povijesni prostor.

 

Izmicanjem primarnog smjera kretanja vozila i pješaka u odnosu na zatečeno stanje postigla se revalorizacija prostora na način da isti postane novo mjesto susreta, okupljanja i najvažnije zadržavanja. Smještaj fiksne i mobilne urbane opreme predviđen je u dijelu koji je udaljen od prometnice uz sjevernu stranu trgu ispred ugostiteljskih i poslovnih prostora.

Lokacija

Požega

Investitor

Grad Požega

Godina

2020

Status

natječaj, 6. mjesto