Lječilište veli lošinj – rješenje tople veze

Lokacija

Veli Lošinj

Investitor

Lječilište Veli Lošinj

Godina

2017

Status

idejna studija