Stambeno-poslovna građevina u Zagrebu Branimirova / Kneza Borne

Lokacija smještaja buduće stambeno-poslovne građevine nalazi se u značajnom, uređenom, urbanom prostoru grada i kao takvoj potrebno joj je bilo pristupiti s iznimnom pažnjom prema zatečenom okolnom ambijentu ujedno imajući kao cilj postizanje što veće kvalitete stanovanja s obzirom na sve okolne elemente.

 

Definirani ulični volumeni uz Borninu i Branimirovu ulicu, graditeljska struktura nekadašnje tvornice “Penkala” planirana za rekonstrukciju i prenamjenu u jugoistočnom dijelu bloka te soliterna izgradnja unutar bloka sa njegove zapadne strane odredile su smjer postave koncepta:
– odnos nove građevine unutar bloka prema volumenu zgrade tvornice
– kvalitetne javne površine i pješačke veze
– nastavak soliterne izgradnje

 

Područje unutar bloka predviđeno je da postane javni prostor svih okolnih građevina sa pristupima prvenstvo kroz volumen građevina uz Borninu i Branimirovu ulicu te u budućnosti i sa istočne i zapadne strane.

Lokacija

Zagreb

Godina

2019

Status

natječaj

Izgrađena površina

38000 m²