Znanstveno-istraživački centar elektrotehnike i računarstva – ZICER

Na području Sveučilišnog Kampusa na kojem se nalazi i prostor predviđen za izgradnju Znanstveno-istraživačkog centra elektrotehnike i računarstva definirana je mikrourbanistička cjelina s postojećim, novoizgrađenim i objektima u izgradnji. Složenost prostornog koncepta lokacije i arheološki nalazi ispod površina planiranih za gradnju usmjerili su tipologiju rješenja arhitektonskog oblika. Predloženo arhitektonsko oblikovanje zgrade temelji se na tipološkom predlošku atrijske forme s modifikacijama u donjim etažama (arheološki nalazi, kongresna dvorana i sl.) koje dopuštaju tehnički napredni sustavi građenja u armiranom betonu i korištenje suvremenih materijala i rješenja pročelja.

Formiranje jednostavnog kompaktnog gornjeg dijela volumena zgrade, maksimalno racionalnog u tlocrtnom smislu korištenja prostora omogućilo je u donjim etažama veći odmak od postojeće građevine i fleksibilniju organizaciju prostora. Lagana fasadna ovojnica volumena pažljivo je osmišljena i podešena kako bi zgrada dobila prepoznatljiv sustav obloga koji istovremeno animira zgradu i čini ju „lakšom“.

Lokacija

Osijek

Investitor

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Godina

2020

Status

natječaj, 6. mjesto

Izgrađena površina

15600 m²